Hoyers Gasthof & Hotel
Hauptstrasse 102      25497 Prisdorf